Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo...

Služby

Dopyt po zvýšenej ochrane majetku ale aj stúpajúca kriminalita vytvárajú potrebu zaistiť bezpečnosť majetku a osôb. Jedným z účinných spôsobov je inštalácia vhodne zvoleného kamerového systému. Tam kde nedostačuje ochrana pomocou klasického bezpečnostného zariadenia, ktoré stráži Váš majetok hlavne vo Vašej neprítomnosti, nastupujú kamerové systémy.Kamery môžu byť buď analógové alebo digitálne, čiernobiele alebo farebné, s ohniskovou vzdialenosťou obvykle 2,8 - 16 mm v závislosti od sledovaného priestoru, a to vo vonkajšom alebo vnútornom prevedení. Ponúkame Vám montáže malých kamerových systémov ako sú videotelefóny alebo sledovanie prevádzky v obchodoch, až po rozsiahlejšie systémy s možnosťou záznamu. Prispôsobíme systém Vašim požiadavkám.

Špecializujeme sa na montáž tlačidlových tabiel pre domové telefóny, elektrozámkov pre vchodové brány, prístupových systémov (DEK,BES) a vchodových magnetických zámkov. PREČO INŠTALOVAŤ ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY?

 • sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí
 • odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300kp
 • pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený
 • možnosť inštalácie dvoch elektromagnetických zámkov na dvere, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily
 • poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené -zatvorené) a spolupracujú aj s inými signalizačnými a kontrolnými zariadeniami
 • zlepšujú funkčnosti samozatvárača, nakoľko telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo - priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere (niekoľko mm), elektromagnetický zámok pohyblivé krídlo dverí pritiahne a dvere zabezpečí
 • svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákona

Ide najmä o technické služby na ochranu osôb a majetku. Naša firma sa zaoberá zabezpečovaním obytných domov, firiem, kancelárií, skladov, obchodných priestorov, ale aj bytov. Poradíme Vám pri výbere elektronického zabezpečovacieho zariadenia (EZS) od renomovaných výrobcov.Poskytujeme kompletnú ochranu kvalitnými certifikovanými bezpečnostnými zariadeniami schopnými detegovať akékoľvek narušenie stráženého objektu. Nezáväzne Vám vypracujeme ponuku na základe Vašich požiadaviek.Váš objekt je možné zabezpečiť drôtovým ale aj bezdrôtovým systémom. Na výber máme veľké množstvo detektorov, ako napr. detektory pohybu, magnetické kontakty na okná a dvere, detektory dymu, úniku plynu, požiarne detektory, alebo detektory rozbitia skla. O vzniknutom poplachu môžete byť upovedomený niekoľkými spôsobmi - napr:

 • na Váš mobilný telefón
 • zálohovanou sirénou
 • oznámením na pult centrálnej ochrany
 • na políciu
 • formou SMS správ

Poskytujeme komplexné dodávky elektrických inštalácií, schodiskových osvetlení, núdzových osvetlení, montáž schodiskových automatov s ochranou proti blokovaniu, bleskozvody, výroba a montáž elektrických rozvádzačov.

  Naše projekty