Rýchlo, kvalitne a spoľahlivo...

Často kladené otázky

Ak má pri analógovom systéme poruchu jeden účastník, nefunguje celý systém. Pri digitálnom systéme odpojí systém vadného účastníka bez obmedzení pre ostatných účastníkov. Svojou veľkosťou, dizajnom a povrchovou úpravou patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky. Adresný elektrický vrátnik s číselnou klávesnicou umožňuje pohodlnú inštaláciu, jednoduché programovanie a obsluhu. Využívanie trojmiestnych kódov (systémových čísel) pre vyzvonenie domáceho telefónu poskytuje flexibilitu a predurčuje tento systém pre objekty s veľkým počtom účastníkov (bytové domy, administratívne budovy, priemyselné komplexy). Výhody dvojvodičového systému:

  • jednoduchá inštalácie (len dva vodiče)
  • intercom (hovory medzi bytovými jednotkami)
  • nemožnosť odpočúvania hovorovfunkcia bytového zvončeka
  • až štyri domáce telefóny v byte
  • priama alebo kódová voľba
  • osem elektrických vrátnikov v systéme
  • zvukové informácie o prevádzke systému

BES (bezkontaktný elektronický systém) založený na RFID technológii je prístupový systém upravený pre požiadavky kontroly a identifikácie osôb pri vstupe a výstupe z objektu. Má množstvo funkcií a hardwarových prvkov, ktoré boli vytvorené pre špecifické potreby kontroly prístupu do budovy. Tieto systémy využívajú technológiu RFID. Samotný čip je umiestnený v obale spolu s anténou, vďaka ktorej príjme signál z čítačky a následne odošle čítačke svoj unikátny kód. Po vyhodnotení kódu dá operačná jednotka pokyn elektrozámku na otvorenie dverí. Prevedenie čipov je rôznorodé či už ako prívesok, karta alebo náramok. Na rozdiel od DEk systému je BES systém bezkontaktný - a teda zamedzuje odpáleniu systému elektrickým výbojom.

Áno. Možnosť spravovať databázu si vyžaduje vlastný PC alebo notebook, prevodník (cca 150 euro) a software, ktorý je zadarmo k prevodníku. Poslednou podmienkou je zaškolenie s vyššie spomenutým software-om.

24 - 48 hodín v závislosti od rozsahu poškodení