26January2021

UNIVERSUM s.r.o.

Prístupové systémy DEK

Dotykový elektronický kľúč (DEK) sa skladá z dvoch základných častí: plastový prívesok a kovový čip DEK kľúč je náhradou za mechanické kľúče alebo kódové zámky, ktoré ovládajú systém uvoľnenia elektrického zámku. Kovový čip je osadený do čierneho plastového púzdra, ktoré je možné pripevniť ku kľúčenke. Kovový čip obsahuje celosvetovo unikátne identifikačné číslo, ktoré slúži k presnej identifikácií užívateľov a je chránený pred akýmkoľvek kopírovaním. Je veľmi malej veľkosti a má vysokú mechanickú a tepelnú odolnosť.
ob1Dotyková plocha je malých rozmerov s dvoma vodičmi na zadnej strane, určenými pre pripojenie k OPJ. Dotyková plocha slúži na prenos identifikačných údajov z priloženého DEK kľúča do OPJ, kde sa tieto informácie spracujú a OPJ vyhodnotí oprávnenosť vstupu pomocou daného DEK kľúča. Pokiaľ je identifikáčné číslo zaregistrované v databáze OPJ, elektrický zámok sa uvoľní, v opačnom prípade zostanú dvere naďalej elektricky blokované.

ob2PREČO INŠTALOVAŤ ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY?


 sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí
• odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300kp
• pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený
• možnosť inštalácie dvoch elektromagnetických zámkov na dvere, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily
• poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené -zatvorené) a spolupracujú aj s inými signalizačnými a kontrolnými zariadeniami
• zlepšujú funkčnosti samozatvárača, nakoľko telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo - priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere (niekoľko mm), elektromagnetický zámok pohyblivé krídlo dverí pritiahne a dvere zabezpečí
• svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákonaDomáce dorozumievacie systémy DDS

Vo väčšine domov existujú dorozumievacie systémy, no štandardom bol v minulosti analógový - štvorvodičový systém s obmedzenými užívateľskými vlastnosťami, ktorý umožňuje len vyzvonenie domáceho telefónu od brány a otvorenie dverí. Tento typ systému skutočne poskytuje len základnú komunikáciu, ktorá bola aj jej veľakrát zneužívaná, pretože neexistuje spôsob ako systém kontrolovať. A prečo vôbec kontrola? Je bežné, že z bytov sa otvárajú dvere bez toho, aby sa dotyčný obyvateľ spýtal, koho do domu vpúšťa a tu dochádza k úplnému zlyhaniu všetkej snahy zvýšiť bezpečnosť. Preto ak sa uvažuje o vynaložení finančných prostriedkov na kvalitný komunikačný systém, s určitosťou sa odporúča inštalácia digitálnych dvojvodičových systémov. Poskytujú zaujímavé funkcie ako napr. telefonovanie medzi bytmi, identifikácia užívateľa pri otváraní z bytu, možnosť pripojenia k PC a kontroly prevádzky a užívania systému. Zaujímavé je aj vyhotovenie elektrického vrátnika s číselnou klávesnicou, vhodného najmä pre domy veľkým počtom účastníkov. Jeho malé rozmery, jednoduchosť používania a hlavne cena sú zárukou správnej voľby.Príklady zostáv elektrického vrátnika DDS s kódovou voľbou:


Časti elektrického vrátnika DDS


Audio systém

Klávesnica


Popisný modul menoviek              

 

Digitálne dvojvodičové audio telefóny.

Domáci telefón DDS slúži na hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom DDS a tlačidlovými tablami DDS, na spínanie elektrického zámku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivými domácimi telefónmi a spĺňa funkciu bytového zvončeka. Domáci telefón je potrebné pri inštalácií jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla, ktorým určujeme príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátnika . Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domáci telefón. V byte je možné k hlavnému domácemu telefónu priradiť max. 3 vedľajšie domáce telefóny, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 domáce telefóny.

Typy domácich audio telefónov:

Typ č.1Popis                                                   

- 6 tlačidiel (1-6) pre voľbu interkomového čísla
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 prepínač hlasitosti vyzváňania
- farba: biela, slonová kosť
- rozmery: 82x197x49 mm
- hmotnosť: 318 g

Typ č.2
 

Popis výrobku

- 6 tlačidiel (1-6) pre voľbu interkomového čísla
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- farba: biela
- rozmery: 82x214x56 mm
- hmotnosť: 400 g

 

Kamerové systémy


Narastajúce majetkové rozdiely a stúpajúca kriminalita vytvára potrebu zaistiť bezpečnosť majetku a osôb. Jedným z účinných spôsobov je inštalácia vhodne zvoleného kamerového systému.
Kamerové systémy slúžia na monitorovanie verejných i služobných priestorov objektov a ich okolia. Sú vhodné hlavne pre členité či niekoľkoposchodové priestory, kde je nutné mať aspoň čiastočnú kontrolu nad pohybom návštevníkov a to z bezpečnostných alebo iných dôvodov.
Kamery môžu byť buď analógové alebo digitálne, čiernobiele alebo farebné, s ohniskovou vzdialenosťou obvykle 2,8 - 16 mm v závislosti od sledovaného priestoru, a to vo vonkajšom alebo vnútornom prevedení.
Jednoduché kamerové systémy predstavujú napr. videotelefóny /videovrátniky/, ktoré prenášajú obraz od vstupu do domu alebo bytu, prípadne z vrátnice. Kamery sa používajú predovšetkým v interiéroch, ale je možné ich doplniť o vodotesný kryt s vnútorným vyhrievaním a objektívom a môžu spoľahlivo pracovať aj vo vonkajšom prostredí.

 
ob15
ob19
ob18
ob17
ob16