26January2021

UNIVERSUM s.r.o.

Opravy a revízne správy

    osvetlení
    domových telefónov
    odstraňovanie závad po vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky

SPRÁVY O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE /OP a OS/ REVÍZNE SPRÁVY.