26January2021

UNIVERSUM s.r.o.

Montáže a rekonštrukcie

komplexné dodávky elektrických inštalácií
schodiskových osvetlení
núdzových osvetlení
montáž schodiskových automatov s ochranou proti blokovaniu
bleskozvody
výroba a montáž rozvádzačov
tlačítkových tabiel pre domové telefóny
elektrozámkov pre vchodové brány
prístupových systémov DEK – vchodové magnetické zámky